سيلور چت

همه چيز درباره ي سيلور چت

آيا مي خواهيد ناظر شويد؟؟؟ مطلب زير را بخوانيد.
براي ناظر شدن در روم به 25000 امتياز و تاييد مديريت و پرداخت ماهيانه 100000 هزار احتياج داريد.


براي ناظر ارشد شدن در روم به 30000 امتياز و تاييد مديريت و پرداخت ماهيانه 150000 هزار احتياج داريد.


براي معاون شدن در روم به 40000 امتياز و تاييد مديريت و پرداخت ماهيانه 200000 هزار احتياج داريد.


براي مدير شدن در روم به 80000 امتياز و تاييد مديريت و (بدون پنل) 350000 هزار ماهيانه (با پنل ) 500000 هزار ماهيانه احتياج داريد.


[ جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:47 ] [ admin ] [ ]
درجات

عضو ==================== ثبت نام


ويژه ==================== 30 امتياز


فعال ==================== 6000 امتياز


ارشد ==================== 9000 امتياز


سرپرست ==================== 12000 امتياز


عزيز روم ==================== 15000 امتياز


ملكه ==================== 20000 امتياز


ناظر ==================== 25000 امتياز + تاييد مديريت


ناظر ارشد =============== 30000 امتياز + تاييد مديريت


معاون ================== 40000 امتياز + تاييد مديريت


مدير ==================== 80000 امتياز + تاييد مديريت

[ جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:39 ] [ admin ] [ ]
يك قهوه

يك قوه مهمان ما باشيد

 


silverchat.org

[ جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:24 ] [ admin ] [ ]

       

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،